135,437 Reputation

20 today
35 yesterday
25 2 days ago
10 Aug 14
20 Aug 13
30 Aug 12
55 Aug 11
45 Aug 10
55 Aug 9
20 Aug 4
10 Aug 2
50 Aug 1
55 Jul 31
0 Jul 30
10 Jul 27
165 Jul 26
35 Jul 25
50 Jul 24
30 Jul 23
85 Jul 22
38 Jul 21
140 Jul 20
30 Jul 18
30 Jul 17
10 Jul 16
55 Jul 15
25 Jul 14
125 Jul 12
35 Jul 11
10 Jul 9