-10 Oct 13 '19
-10 02:02 removed
10 Feb 5 '16
+10 21:19 upvote
10 Nov 29 '15
+10 13:18 upvote
20 Nov 28 '15