92,059 Reputation

20 2 days ago
+10 23:04 upvote
+10 09:31 upvote
10 Aug 22
10 Aug 21
10 Aug 20
5 Aug 17
40 Aug 15
10 Aug 9
10 Aug 8
10 Aug 5
50 Aug 1
10 Jul 31
10 Jul 30
-50 Jul 29
20 Jul 28
10 Jul 22
10 Jul 19
10 Jul 16
10 Jul 11
10 Jul 5
30 Jul 2
10 Jul 1
20 Jun 28
10 Jun 27
10 Jun 26
10 Jun 21
10 Jun 18
10 Jun 15
10 Jun 13
40 Jun 12
10 Jun 11