73,546 Reputation

10 yesterday
10 Nov 17
+10 12:52 upvote
10 Nov 16
10 Nov 6
20 Nov 5
60 Oct 31
20 Oct 28
10 Oct 23
10 Oct 22
10 Oct 8
10 Oct 3
10 Oct 2
10 Sep 27
10 Sep 26
10 Sep 23
10 Sep 17
40 Sep 16
25 Sep 15
50 Sep 14
10 Sep 13
10 Sep 11
-80 Sep 9
10 Sep 8
50 Sep 1
20 Aug 31
10 Aug 30
140 Aug 27
10 Aug 24
45 Aug 22
20 Aug 19