3
\$\begingroup\$

I'll try to publish a paper about the programming language I've made (ArithmeticExpressionCompiler, short AEC) in Osječki Matematički List and, in order to demonstrate its usability for implementing algorithms, I've tried to implement a fast sorting algorithm in it.

The basic idea of my algorithm is that QuickSort works better when the array is randomly-shuffled, while MergeSort works better when the array is already nearly sorted. Here it goes:

Syntax GAS ;Neka ArithmeticExpressionCompiler ispisuje asemblerski kod kompatibilan s GNU Assemblerom, da bude kompatibilan s GCC-om. Po defaultu ispisuje kod kompatibilan s FlatAssemblerom (a FlatAssembler na Linuxu ne radi bas najbolje).
verboseMode ON ;Neka ArithmeticExpressionCompiler ispisuje vise komentara u asemblerski kod koji ispisuje (da bude laksi za citanje i debuggiranje).
AsmStart ;Neka GNU Assembler obavijesti linkera da je "hybrid_sort" naziv potprograma...
  .global hybrid_sort
  hybrid_sort:
AsmEnd
If gornja_granica-donja_granica<2 ;Ako je niz duljine manje od 2 (0 ili 1), znaci da je vec poredan, pa prekidamo izvodenje ovog potprograma.
  AsmStart ;Kako radimo izvan sekcija, mozemo jednostavno prekinuti izvodenje potprograma asemblerskom naredbom "ret" (inace bismo, da radimo u sekcijama, morali znati vrti li se program na 32-bitnom ili 64-bitnom Linuxu).
    ret
  AsmEnd 
EndIf
razvrstanost:=0
i:=donja_granica
While i < gornja_granica - 1
  razvrstanost:=razvrstanost+(originalni_niz[i]<originalni_niz[i+1])
  i:=i+1
EndWhile
razvrstanost:=razvrstanost/((gornja_granica-donja_granica-1)/2)-1
i:=2
While i<7 | i=7 
  razvrstanost_na_potenciju[i] := pow(abs(razvrstanost), i) ;"pow(x,y)" je u AEC-u samo sintaksni secer za "exp(ln(x)*y)", i to vraca NaN za x=0 ili x<0. Nema ocitog nacina da se "pow(x,y)" prevede na asemblerski.
  razvrstanost_na_potenciju[i] := (razvrstanost=0) ? 0 : (mod(i,2)=1 & razvrstanost<0) ? (-razvrstanost_na_potenciju[i]) : razvrstanost_na_potenciju[i] ;C-ov i JavaScriptin uvjetni operator nekad zna znatno skratiti kod, zato sam ga ugradio i u svoj jezik.
  i:=i+1
EndWhile
;Formula koju je ispisao genetski algoritam za predvidanje koliko ce usporedbi QuickSort napraviti: https://github.com/FlatAssembler/ArithmeticExpressionCompiler/tree/master/QuickSort/Genetic_algorithm_for_deriving_the_formula
polinom_pod_apsolutnom := 2.38854*razvrstanost_na_potenciju[7] - 0.284258*razvrstanost_na_potenciju[6] - 1.87104*razvrstanost_na_potenciju[5] + 0.372637*razvrstanost_na_potenciju[4] + 0.167242*razvrstanost_na_potenciju[3] - 0.0884977*razvrstanost_na_potenciju[2] + 0.315119*razvrstanost
Eulerov_broj_na_koju_potenciju := (ln(gornja_granica - donja_granica) + ln(ln(gornja_granica - donja_granica))) * 1.05 + (ln(gornja_granica - donja_granica) - ln(ln(gornja_granica - donja_granica)) - ln(2)) * 0.9163 * abs(polinom_pod_apsolutnom)
koliko_usporedbi_ocekujemo_od_QuickSorta := exp(Eulerov_broj_na_koju_potenciju)
koliko_usporedbi_ocekujemo_od_MergeSorta := 2 * (gornja_granica - donja_granica) * ln(gornja_granica - donja_granica) / ln(2)
If razvrstanost=1 ;Ako je niz vec poredan.
  broj_vec_poredanih_podniza := broj_vec_poredanih_podniza + 1
  AsmStart
    ret
  AsmEnd
ElseIf razvrstanost = -1 ;Ako je niz obrnuto poredan...
  broj_obrnuto_poredanih_podniza := broj_obrnuto_poredanih_podniza + 1
  i:=donja_granica
  j:=gornja_granica-1
  While i<gornja_granica
    pomocni_niz[i] := originalni_niz[j]
    j := j - 1
    i := i + 1
  EndWhile
  i := donja_granica
  While i < gornja_granica
    originalni_niz[i] := pomocni_niz[i]
    i := i + 1
  EndWhile
  AsmStart
    ret
  AsmEnd
ElseIf koliko_usporedbi_ocekujemo_od_MergeSorta < koliko_usporedbi_ocekujemo_od_QuickSorta ;MergeSort algoritam (priblizno poredani podnizovi, za koje je MergeSort efikasniji od QuickSorta)...
  broj_pokretanja_MergeSorta := broj_pokretanja_MergeSorta + 1
  sredina_niza:=(gornja_granica+donja_granica)/2
  sredina_niza:=sredina_niza-mod(sredina_niza,1)
  vrh_stoga:=vrh_stoga+1 ;Zauzmi mjesta na stogu za rekurziju. Ne koristimo sistemski stog, kao sto koristi C++, nego koristimo vise globalnih polja kao stogove. Da koristimo sistemski stog, morali bismo znati pokrecemo li se na 32-bitnom Linuxu ili 64-bitnom Linuxu, jer oni nisu kompatibilni u tom pogledu.
  stog_s_donjim_granicama[vrh_stoga]:=donja_granica
  stog_s_gornjim_granicama[vrh_stoga]:=gornja_granica
  stog_sa_sredinama_niza[vrh_stoga]:=sredina_niza
  gornja_granica:=sredina_niza
  AsmStart
    call hybrid_sort
  AsmEnd
  donja_granica:=stog_s_donjim_granicama[vrh_stoga] ;Sad je rekurzija gotovo sigurno izmijenila sve globalne varijable koje nam trebaju ("donja_granica", "gornja_granica" i "sredina_niza"), ali zato imamo njihove stare vrijednosti na stogovima.
  gornja_granica:=stog_s_gornjim_granicama[vrh_stoga]
  sredina_niza:=stog_sa_sredinama_niza[vrh_stoga]
  donja_granica:=sredina_niza
  AsmStart
    call hybrid_sort
  AsmEnd
  donja_granica:=stog_s_donjim_granicama[vrh_stoga]
  gornja_granica:=stog_s_gornjim_granicama[vrh_stoga]
  sredina_niza:=stog_sa_sredinama_niza[vrh_stoga]
  ;Spajanje nizova originalni_niz[donja_granica..sredina_niza] i originalni_niz[sredina_niza..gornja_granica] u jedan niz...
  i:=donja_granica
  gdje_smo_u_prvom_nizu:=donja_granica
  gdje_smo_u_drugom_nizu:=sredina_niza
  While i<gornja_granica
    If (gdje_smo_u_prvom_nizu=sredina_niza | originalni_niz[gdje_smo_u_drugom_nizu]<originalni_niz[gdje_smo_u_prvom_nizu]) & gdje_smo_u_drugom_nizu<gornja_granica
      pomocni_niz[i]:=originalni_niz[gdje_smo_u_drugom_nizu]
      gdje_smo_u_drugom_nizu:=gdje_smo_u_drugom_nizu+1
    Else
      pomocni_niz[i]:=originalni_niz[gdje_smo_u_prvom_nizu]
      gdje_smo_u_prvom_nizu:=gdje_smo_u_prvom_nizu+1
    EndIf
    i:=i+1
  EndWhile
  i:=donja_granica
  While i<gornja_granica
    originalni_niz[i]:=pomocni_niz[i]
    i:=i+1
  EndWhile
  vrh_stoga:=vrh_stoga-1 ;Oslobodi mjesto na stogovima.
  AsmStart
    ret
  AsmEnd
Else ;QuickSort algoritam (nasumicno ispremjestani podnizovi)...
  broj_pokretanja_QuickSorta := broj_pokretanja_QuickSorta + 1
  ;Daljnji kod je priblizno prepisan s https://www.geeksforgeeks.org/quick-sort/
  pivot := originalni_niz[gornja_granica - 1]
  i := donja_granica - 1
  j := donja_granica
  While j < gornja_granica - 1
    If originalni_niz[j] < pivot
      i := i + 1
      pomocna_varijabla_za_zamijenu := originalni_niz[i]
      originalni_niz[i] := originalni_niz [j]
      originalni_niz[j] := pomocna_varijabla_za_zamijenu
    EndIf
    j:=j+1
  EndWhile
  pomocna_varijabla_za_zamijenu := originalni_niz[i + 1]
  originalni_niz[i + 1] := originalni_niz[gornja_granica - 1]
  originalni_niz[gornja_granica - 1] := pomocna_varijabla_za_zamijenu
  gdje_je_pivot := i + 1
  vrh_stoga := vrh_stoga + 1 ;Zauzmi mjesta na stogu za rekurziju (ne koristimo sistemski stog, kao sto koristi C++, nego koristimo vise globalnih polja kao stogove).
  stog_s_donjim_granicama[vrh_stoga] := donja_granica
  stog_s_gornjim_granicama[vrh_stoga] := gornja_granica
  stog_sa_sredinama_niza[vrh_stoga] := gdje_je_pivot
  gornja_granica := gdje_je_pivot
  AsmStart
    call hybrid_sort
  AsmEnd
  donja_granica := stog_s_donjim_granicama[vrh_stoga]
  gornja_granica := stog_s_gornjim_granicama[vrh_stoga]
  gdje_je_pivot := stog_sa_sredinama_niza[vrh_stoga]
  donja_granica := gdje_je_pivot
  AsmStart
    call hybrid_sort
  AsmEnd
  vrh_stoga := vrh_stoga - 1 ;Oslobodi mjesto na stogovima.
  AsmStart
    ret
  AsmEnd
EndIf
AsmStart ;Ovdje tok programa ne smije doci. Ako dode, pozovi debugger.
  call abort
AsmEnd

The assembly code that my compiler produces can be seen here. It can be assembled using GNU Assembler, however, you won't get an executable program from it. It's just a routine that expects to be called from an external program. An example of such a program is here:

/*
 * Dakle, ovo ce biti omotac oko "hybrid_sort.aec" napisan u C++-u.
 * "hybrid_sort.aec" sam po sebi nije program koji se moze pokrenuti,
 * i zato cemo od C++ compilera (u ovom slucaju, GCC-a) traziti da
 * napravi program unutar kojeg ce se "hybrid_sort.aec" moze pokrenuti,
 * i, po mogucnosti, koji ce olaksati da ga testiramo. Drugim rijecima,
 * ovo je program s kojim se "hybrid_sort.aec" moze staticki linkirati.
 * */
#include <algorithm>
#include <cmath>
#include <cstdlib>
#include <iostream>
#include <iterator>

namespace AEC { // Da se razlikuju AEC-ove varijable od C++-ovih.
extern "C" {  // Za GNU Linker (koji se dobije uz Linux i koristi ga GCC), AEC
// jezik je dijalekt C-a, a moj compiler je C compiler.
float result, originalni_niz[1 << 16], kopija_originalnog_niza[1 << 16],
  pomocni_niz[1 << 16], i, gdje_smo_u_prvom_nizu, gdje_smo_u_drugom_nizu,
  gornja_granica, donja_granica, sredina_niza,
  stog_sa_sredinama_niza[1 << 10], stog_s_donjim_granicama[1 << 10],
  stog_s_gornjim_granicama[1 << 10], vrh_stoga, pomocna_varijabla_za_zamijenu,
  gdje_je_pivot, j, pivot, koliko_usporedbi_ocekujemo_od_QuickSorta,
  koliko_usporedbi_ocekujemo_od_MergeSorta, razvrstanost,
  Eulerov_broj_na_koju_potenciju, polinom_pod_apsolutnom,
  razvrstanost_na_potenciju[8],
  broj_vec_poredanih_podniza = 0, broj_obrnuto_poredanih_podniza = 0,
  broj_pokretanja_MergeSorta = 0,
  broj_pokretanja_QuickSorta =
    0; // GNU Linker omogucuje da se varijable ne deklariraju ne samo u
      // razlicitim datotekama, nego i u razlicitim jezicima. Znaci, ne
      // moram traziti kako se, recimo, na 64-bitnom Linuxu deklariraju
      // globalne varijable na asemblerskom jeziku, jer GCC to vec zna.
void hybrid_sort(); //".global hybrid_sort" iz "hybrid_sort.aec". U C++-u ga
// morate deklarirati da biste ga mogli koristiti. C++ nije
// kao JavaScript ili AEC u tom pogledu, C++ pokusava pronaci
// krivo natipkana imena varijabli i funkcija vec za vrijeme
// compiliranja.
}
} // namespace AEC
const int n = 1 << 16;

int main() {
 std::cout << "sortedness\tsorted_array\treverse\tMergeSort\tQuickSort\n";
 for (int i = 0; i < n; i++)
  AEC::originalni_niz[i] = i;
 for (int i = 0; i <= n; i += 1 << 9) {
  std::sort(&AEC::originalni_niz[0], &AEC::originalni_niz[n]);
  if (i < (n / 2))
   std::reverse(&AEC::originalni_niz[0], &AEC::originalni_niz[n]);
  int broj_ispremjestanja = abs(i - (n / 2)) * 1.5;
  for (int j = 0; j < broj_ispremjestanja; j++)
   std::iter_swap(&AEC::originalni_niz[std::rand() % n],
           &AEC::originalni_niz[std::rand() % n]);
  if (!(rand() % 100))
   std::random_shuffle(
     &AEC::originalni_niz[0],
     &AEC::originalni_niz[n]); // Ponekad namjesti da poredanost bude nula.
  if (!(rand() % 100))
   std::sort(&AEC::originalni_niz[0], &AEC::originalni_niz[n],
        [](float a, float b) -> bool {
         return a > b;
        }); // Ponekad namjesti da poredanost bude 1. Za to sam koristio
          // C++-ove lambda funkcije. Njih GCC podrzava jos od 2007, a
          // komercijalni compileri jos od ranije. Nadam se da netko
          // nece pokusati ukucati ovo u neki arhaican compiler.
  float razvrstanost = 0;
  for (int j = 0; j < n - 1; j++)
   razvrstanost += AEC::originalni_niz[j] < AEC::originalni_niz[j - 1];
  razvrstanost = razvrstanost / ((n - 1) / 2) - 1;
  std::copy_n(&AEC::originalni_niz[0], n, &AEC::kopija_originalnog_niza[0]);
  AEC::broj_vec_poredanih_podniza = 0;
  AEC::broj_obrnuto_poredanih_podniza = 0;
  AEC::broj_pokretanja_MergeSorta = 0;
  AEC::broj_pokretanja_QuickSorta = 0;
  AEC::gornja_granica = n;
  AEC::donja_granica = 0;
  AEC::vrh_stoga = -1;
  AEC::hybrid_sort();
  std::sort(&AEC::kopija_originalnog_niza[0],
       &AEC::kopija_originalnog_niza[n]);
  if (!std::equal(&AEC::originalni_niz[0], &AEC::originalni_niz[n],
          &AEC::kopija_originalnog_niza[0])) {
   std::cerr << "C++-ov std::sort nije dobio isti rezultat za i=" << i << '!'
        << std::endl;
   return 1; // Javi operativnom sustavu da je doslo do pogreske.
  }
  std::cout << razvrstanost << '\t'
       << std::log(1 + AEC::broj_vec_poredanih_podniza)
       << '\t' // Broj vec poredanih podniza moze biti i nula (ako je,
           // recimo, razvrstanost jednaka -1), a, kako logaritam od
           // nula ne postoji, dodat cu jedinicu da se program ne rusi
           // na nekim compilerima.
       << std::log(1 + AEC::broj_obrnuto_poredanih_podniza) << '\t'
       << std::log(1 + AEC::broj_pokretanja_MergeSorta) << '\t'
       << std::log(1 + AEC::broj_pokretanja_QuickSorta) << '\n';
 }
 std::flush(std::cout); // Obrisi meduspremnik prije no sto zavrsis program.
 return 0; // Javi operativnom sustavu da je program uspjesno zavrsen.
}

I am interested in how I can make it better. I notice it's not nearly as fast as the C++ std::sort.

Here are some measurements I've made:

I've also tried to diagnose the performance problems by measuring how often each algorithm is used for an array of specific sortedness:

But I still can't figure out what's exactly slowing it down to be more than 100 times slower than C++ std::sort is. Can you figure it out? Or can you make my code better in some other way?

\$\endgroup\$
4
 • 1
  \$\begingroup\$ I'm very impressed by what you've created but because all the important stuff like label names, variable names, and comments are in a language understood by almost nobody else but you on this forum, I fear you can not expect a review of some quality. Also the assembly code for which you've provided a link is not only massive but lacks the necessary formatting to be readable! Personally I don't mind it being massive, but it's just not readable in its present form. \$\endgroup\$
  – Sep Roland
  Commented Jul 5, 2020 at 18:03
 • \$\begingroup\$ sredina_niza:=sredina_niza-mod(sredina_niza,1) The remainder from dividing by 1 is always 0. Shouldn't this read sredina_niza:=sredina_niza-mod(sredina_niza,2)? \$\endgroup\$
  – Sep Roland
  Commented Jul 5, 2020 at 18:57
 • \$\begingroup\$ @SepRoland The remainder from one is the decimal part. When you subtract it, the number becomes an integer. \$\endgroup\$ Commented Jul 5, 2020 at 19:17
 • 1
  \$\begingroup\$ Sorry, forgot it's a float value. \$\endgroup\$
  – Sep Roland
  Commented Jul 5, 2020 at 19:31

2 Answers 2

3
\$\begingroup\$

The generated assembly code is very inefficient!

First example.

Ley's look at this small part right at the top:

If gornja_granica-donja_granica<2
AsmStart
  ret
AsmEnd
EndIf

This is its assembly code in a readable form:

  finit
  fld dword ptr [gornja_granica]
  fld dword ptr [donja_granica]
  fsubp
  mov dword ptr [result],0x40000000 #IEEE754 hex of 2
  fld dword ptr [result]
  fcomip
  fstp dword ptr [result]
  jna secondOperandOfTheComparisonIsSmallerOrEqualLabel914728
  fld1
  jmp endOfTheLessThanComparisonLabel862181
secondOperandOfTheComparisonIsSmallerOrEqualLabel914728:
  fldz  ; 2 LT (a-b)
endOfTheLessThanComparisonLabel862181:

#Comparing the just-calculated expression with 0...
  fistp dword ptr [result]
  mov eax, dword ptr [result]
  test eax,eax
#Branching based on whether the expression is 0...
  jz ElseLabel529946
  ret
  finit
ElseLabel529946:
EndIfLabel210662:

Basically this code wants to arrive at ElseLabel529946 if gornja_granica-donja_granica<2. For branching the only info that you really need comes from the fcomip instruction. It defines the CF and ZF (and PF) in EFLAGS and you could have jumped immediately

 • without loading that 0.0 or 1.0
 • without storing into a memory variable
 • without testing that memory variable
 • without the additional jumping

This is an improved code:

  finit
  fld   dword ptr [gornja_granica]
  fld   dword ptr [donja_granica]
  fsubp
  mov   dword ptr [result], 0x40000000   ; IEEE754 hex of 2
  fld   dword ptr [result]
  fcomip
  fstp  st(0)               ; Clears FPU stack
  jna   ElseLabel529946
  ret
  finit
ElseLabel529946:

Please notice that to throw away st(0), you don't need to move to memory. Copy st(0) to itself and have the FPU stack popped.

And this improves still further. Less memory access and shorter code!

  finit
  fld   dword ptr [gornja_granica]
  fsub  dword ptr [donja_granica]
  fld1
  fadd  st(0), st(0)            ; st(0) == 1 + 1
  fcomip
  fstp                    ; Clears FPU stack
  jna   ElseLabel529946
  ret
ElseLabel529946:

Second example.

While i<7 | i=7

This should be written as While i<=7

I've looked at the assembly code for it and I have seen the same inefficiencies as above. But because of the | operator their negative impact is still worse.

Third example.

sredina_niza:=sredina_niza-mod(sredina_niza,1)

The assembly code for the mod() function uses a lot of instructions. What your AEC needs is an int() function for which you can get by with a mere frndint (Round to integer) instruction.
This:

sredina_niza:=int(sredina_niza)

would then be much faster.


Knowing the forementioned, I have no doubt that the MergeSort or QuickSort would be any less inefficient.

\$\endgroup\$
2
 • \$\begingroup\$ Interesting stuff. However, I think there is some problem with the algorithm and that, no matter how efficient the Assembly is, it would still crash (cause segmentation fault) on some large arrays, such as this one: github.com/FlatAssembler/ArithmeticExpressionCompiler/raw/… \$\endgroup\$ Commented Jul 6, 2020 at 6:50
 • \$\begingroup\$ @FlatAssembler I've overcome my initial fear for the foreign language, Kroatian I believe, and have finally managed to review your program. I've posted the review separately. My first answer remains valid, but I think the second answer is more constructive. You be the judge... \$\endgroup\$
  – Sep Roland
  Commented Jul 8, 2020 at 15:02
1
+50
\$\begingroup\$

A conceptual problem

The idea to choose between MergeSort and QuickSort looks very promising, but because the code that makes the decision is so lengthy and because that code gets repeated on every recursive call, the program is spending 99% of its time deciding and only 1% of its time sorting. That's a bad trade-off!

Also consider:

While i < j
  razvrstanost := razvrstanost + (originalni_niz[i] < originalni_niz[i+1])
  i := i + 1
EndWhile

A cascade of comparing adjacent elements is typical for the lesser sorting methods. Because in your program this cascade is repeated on arrays that get smaller and smaller, you can not hope for this approach to lead to something better/faster than an humble BubbleSort.

My suggestions:

Find out where it leads you if you apply the current decision process only once on the original array.

Simplify the decision process. Go for Less Accurate but Much Faster.

Why c++ std::sort is much faster

Apart from not suffering from the above conceptual problem, that library function

 • will have been written directly in Assembly or at least in some higher level language that translates very closely to Assembly.

 • will use 32-bit integers as much as possible (array indexing, counting, ...) Your project exclusively works with single precision floating point variables.

 • will avoid using FPU instructions whenever possible. e.g. copying variables even if they represent floats:

   mov eax, [donja_granica]
   mov [i], eax
  

  Your code makes a detour via the FPU stack

   #i := donja_granica
   finit
   fld  dword ptr [donja_granica]
   fstp dword ptr [TEMP]
   mov  edx, dword ptr [TEMP]
   mov  dword ptr [i], edx
  
 • will use the normal stack in a straightforward fashion. e.g. preserving the LeftBound

   push dword ptr [donja_granica]
  

  Your code uses a series of arrays to mimic several stacks:

   #stog_s_donjim_granicama[vrh_stoga] := donja_granica
   finit
   fld  dword ptr [donja_granica]
   fstp dword ptr [TEMP]
   mov  edx, dword ptr [TEMP]
   fld  dword ptr [vrh_stoga]
   fistp dword ptr [TEMP]
   mov  ebx, dword ptr [TEMP]
   mov  dword ptr [stog_s_donjim_granicama+4*ebx], edx
  
 • ...

What you can do

The idea of your sorting methods is to partition the array into ever smaller pieces until such a piece is of length 1 or 2. You correctly return immediately for a length of 1, but for a length of 2 your code executes pointlessly all of those very costly calculations (using pow(), mod(), ln(), exp()) in order to assign values to razvrstanost_na_potenciju[i], polinom_pod_apsolutnom, Eulerov_broj_na_koju_potenciju, koliko_usporedbi_ocekujemo_od_QuickSorta, and koliko_usporedbi_ocekujemo_od_MergeSorta - values that will not be used.
This is the major reason why the code is slow, since reductions downto a length of 2 are very common.

In the line razvrstanost := razvrstanost / ((gornja_granica-donja_granica-1)/2) - 1 you are expecting, that for an already sorted partition the value be 1.
But what if this should ever produce 0.99999999 or 1.00000001 ? Floating point divisions tend to do this.
Then the line If razvrstanost = 1 will be missed and the code will go haywire. Could be the reason why the program crashes.

Next code tries to address both concerns:

razvrstanost := 0
i := donja_granica
j := gornja_granica - 1  ; This optimizes the following WHILE
While i < j
  razvrstanost := razvrstanost + (originalni_niz[i] < originalni_niz[i+1])
  i := i + 1
EndWhile

j := j - donja_granica

If razvrstanost = j
  broj_vec_poredanih_podniza := broj_vec_poredanih_podniza + 1
  ...

ElseIf razvrstanost = 0
  broj_obrnuto_poredanih_podniza := broj_obrnuto_poredanih_podniza + 1
  ...

Else
  i := 2
  razvrstanost := razvrstanost / (j / i) - 1
  While i <= 7 
    razvrstanost_na_potenciju[i] := pow(abs(razvrstanost), i)
    razvrstanost_na_potenciju[i] := ...
    i := i + 1
  EndWhile
  polinom_pod_apsolutnom := ...
  Eulerov_broj_na_koju_potenciju := ...
  koliko_usporedbi_ocekujemo_od_QuickSorta := ...
  koliko_usporedbi_ocekujemo_od_MergeSorta := ...
  If koliko_usporedbi_ocekujemo_od_MergeSorta < koliko_usporedbi_ocekujemo_od_QuickSorta
    broj_pokretanja_MergeSorta := broj_pokretanja_MergeSorta + 1
    ...

  Else ;QuickSort algoritam
    broj_pokretanja_QuickSorta := broj_pokretanja_QuickSorta + 1
    ...

  EndIf
EndIf

If (gdje_smo_u_prvom_nizu = sredina_niza | originalni_niz[gdje_smo_u_drugom_nizu] < originalni_niz[gdje_smo_u_prvom_nizu]) & gdje_smo_u_drugom_nizu < gornja_granica

Because your AEC does not perform an early out on the | operator in this complex expression, everything in it is evaluated every single time. Moreover this expression can at some point read past the last element of the array.
Next code, using simple If's, avoids reading array elements unnecessarily or illegally. I believe it's also easier to understand.

i := donja_granica
gdje_smo_u_prvom_nizu := donja_granica
gdje_smo_u_drugom_nizu := sredina_niza
While i < gornja_granica
  If gdje_smo_u_prvom_nizu = sredina_niza
    PickRightSide := 1
  ElseIf gdje_smo_u_drugom_nizu = donja_granica
    PickRightSide := 0
  Else
    PickRightSide := (originalni_niz[gdje_smo_u_drugom_nizu] < originalni_niz[gdje_smo_u_prvom_nizu])
  Endif
  If PickRightSide = 1
    pomocni_niz[i] := originalni_niz[gdje_smo_u_drugom_nizu]
    gdje_smo_u_drugom_nizu := gdje_smo_u_drugom_nizu + 1
  Else
    pomocni_niz[i] := originalni_niz[gdje_smo_u_prvom_nizu]
    gdje_smo_u_prvom_nizu := gdje_smo_u_prvom_nizu + 1
  EndIf
  i := i + 1
EndWhile

pomocna_varijabla_za_zamijenu := originalni_niz[i + 1]
originalni_niz[i + 1] := originalni_niz[gornja_granica - 1]
originalni_niz[gornja_granica - 1] := pomocna_varijabla_za_zamijenu
gdje_je_pivot := i + 1

This snippet can be optimized.
If you assign gdje_je_pivot first, you can avoid the index addition [i + 1] twice. And because at this point in the code originalni_niz[gornja_granica - 1] is stored in the pivot variable, you should get it from there which will be a lot faster.

gdje_je_pivot := i + 1
pomocna_varijabla_za_zamijenu := originalni_niz[gdje_je_pivot]
originalni_niz[gdje_je_pivot] := pivot
originalni_niz[gornja_granica - 1] := pomocna_varijabla_za_zamijenu

The simplest change you can make to AEC is to dismiss that myriad of finit instructions. When every snippet in the program always pops everything it pushes (and your code seems to work that way), then you only need to use finit once and only once at the start.

You should special-case some very common operations if you desire speed.

 • To copy a simple variable to another simple variable, you don't need to use the FPU. e.g. i := donja_granica

   mov   eax, [donja_granica]
   mov   [i], eax
  
 • Incrementing a simple variable. e.g. inc i

   fld1
   fadd  dword ptr [i]
   fstp  dword ptr [i]
  
 • Decrementing a simple variable. e.g. dec i

   fld1
   fsubr  dword ptr [i]
   fstp  dword ptr [i]
  
 • If you would compile a short list of frequently used immediates (iList dw 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10), then using these would be a breeze. Assigning would be very efficient. e.g. i := 2

   fild  word ptr [iList + 4]
   fstp  dword ptr [i]
  

There's nothing that prevents you from using the normal stack instead of dedicated arrays

#AsmStart
push dword ptr [donja_granica]
#AsmEnd

The segmentation fault

I see 3 reasons why this could happen:

 • Reading past the last element of the array. See above.
 • The code goes haywire if the execution misses If razvrstanost=1. See above.
 • The dedicated arrays that mimic a stack are too small. This can happen when the pivotting mechanism, continually partitions the array in a very big and a very small chunk. On an array with 65536 elements, the recursion depth will rapidly exceed 1024 (dimension of your special arrays).
\$\endgroup\$
1
 • 1
  \$\begingroup\$ I've figured out myself my program is running out of stack memory, I fixed it by switching to MergeSort instead of QuickSort once vrh_stoga comes close to 1024. \$\endgroup\$ Commented Jul 8, 2020 at 18:48

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.